ادامه صادرات نفت ایران از دریای عمان در صورت بستن تنگه هرمز