شرایط و امتیازات اساتید: فعالیت مستمر (۲۰ امتیاز)- ارائه تحلیل کوتاه‌مدت ( مدنظر هفتگی) همراه چارت برای تکنیکالیست و همراه ادله برای فاندامنتالیست‌ها (۳۰ امتیاز)- ارائه تحلیل روزانه که هرروز صبح می‌توانند ارسال کنند و در طول روز مدیریت کنند (۲۰ امتیاز)- شرکت در جلسات پرسش پاسخ (۱۰ امتیاز)- برگزاری کلاس‌های آمورشی ( ۲۰ امتیاز)- جمع کل (۱۰۰ امتیاز)

photo_2019-11-16_03-25-21
photo_2019-11-16_03-25-13