مدرسه آرون این امکان را فراهم ساخته است که اساتید محترم که در معاملات خود حرفه ای و موفق بوده اند بتوانند با برگزاری دوره های آموزشی برای معامله گران نکات کلیدی موفقیت خود را بیان کنند. شناخت انسان های موفق علاوه بر ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران، نکاتی را آموزش می دهد که می تواند در معاملات معامله گران موجب کسب سود شود.

ویدیو ها

site5
معاملات انس – جناب سلامت
site6
مفاهیم بورس – جناب نیک نام
site7
اتاق های معاملاتی – جناب عرفانه
site28
مدیریت سرمایه قسمت اول – استاد چهاردلی
site29
مدیریت سرمایه قسمت دوم-استاد چهاردلی
site30
مدیریت سرمایه قسمت سوم – استاد چهاردلی