هم اندیشی پیرامون رفتار بازار

سلسله جلساتی پیرامون بررسی رفتار بازار با حضور اساتید متخصص در حوزه تحلیل فاندامنتال هر هفته برگزار می شود. بررسی اخبار اثرگذار بر اقتصاد و بازار و تحلیل آن ها از دیگر مباحثی است که در این جلسات ارائه می شود. از آنجایی که اطلاع از رفتار بازار و پیگیری تغییرات آن همواره مشتاقان بسیاری دارد، برگزاری مستمر این جلسات و هم اندیشی شرکت کنندگان حاضر در جلسه با بحث و تبادل نظر همراه خواهد بود که در این بین، سطح آگاهی معامله گران بالاتر خواهد رفت و به آنها دید وسیع تری نسبت به بازاری که در آن مشغول فعالیت هستند خواهد بخشید.

ویدیو ها

site1
هم اندیشی رفتار بازار و بازارساز-هشتم آبان ماه
site2
هم اندیشی رفتار بازار و بازارساز-بیست و نهم مهر
site3
هم اندیشی رفتار بازار و بازارساز-بیست و ششم مهر
site4
هم اندیشی رفتار بازار و بازارساز-بیست و دوم مهر
site8
کلاس آموزشی استاد متین- پانزدهم مهر ماه
site10
کلاس آموزشی استاد متین- هشتم مهرماه