سرمایه‌گذاری در آرون

ایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید

اگر طرحی دارید ولی سرمایه کافی ندارید آرون سرمایه به شما کمک می‌کند! روند کار این بخش به این صورت است که پس از ارائه طرح اولیه توسط شخص، اعضای هیئت داوری که متشکل از ۵ عضو هستند طرح را بررسی کرده و رای خود را صادر می‌کنند. چنان چه طرح ۳ رای کسب کند به دست کارشناسان فنی مجموعه رسیده و کارشناسان طرح را از نظر عملی بودن، هزینه و گردش سرمایه بررسی می‌کنند. اگر نتایج بررسی معقول باشد شراکت بین ارائه دهنده‌ی طرح و مجموعه آغاز می‌شود و درصد و جزئیات شرکت وابسته به نوع پروژه و هزینه‌ تعیین می‌شود.