سرمایه‌گذاری آرون

ایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید

اگر طرحی دارید ولی سرمایه کافی ندارید آرون سرمایه به شما کمک می‌کند! روند کار این بخش به این صورت است که پس از ارائه طرح اولیه توسط شخص، اعضای هیئت داوری که متشکل از ۵ عضو هستند طرح را بررسی کرده و رای خود را صادر می‌کنند. چنان چه طرح ۳ رای کسب کند به دست کارشناسان فنی مجموعه رسیده و کارشناسان طرح را از نظر عملی بودن، هزینه و گردش سرمایه بررسی می‌کنند. اگر نتایج بررسی معقول باشد شراکت بین ارائه دهنده‌ی طرح و مجموعه آغاز می‌شود و درصد و جزئیات شرکت وابسته به نوع پروژه و هزینه‌ تعیین می‌شود.

ایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید

شما هم یک ایده ای دارید که می توانید زود پولدار شوید؟  آیا نیاز به سرمایه دارید؟ آیا شماهم سرمایه اولیه برای شروع کار ندارید؟ با آرون سرمایه گذاری می توانید سرمایه مورد نیاز ایده یا طرح خود را تامین کنید.

امروزه تامین هزینه های سنگین طرح ها بسیار سخت است گاهی وقت ها برای تامین این هزینه ها مجبور به دریافت وام از بانک ها هستیم که در صورت شکست پروژه مجبور به پرداخت وام گرفته شده هستیم.

سرمایه گذاری ارون

ولی اگر در کنار افراد خبره و با تجربه طرح خود را عملی کنیم قطعا ریسک شکست آن بسیار پایین است. مجموعه آرون در راستای حمایت از طرح ها این بخش را راه اندازی کرده است تا بتوانید ایده های خود را برای بررسی به مجموعه فرستاده و بعد از بررسی توسط کارشناسان حمایت های لازم صورت گیرد.

اگر شما هم همین مشکلات را دارید و طرح شما لنگ سرمایه است می توانید برای از بین بردن این مشکل شروع کنید، نحوه حمایت آرون سرمایه به گونه ای است که بعد از ارائه طرح اولیه توسط مخترع و کارآفرین، اعضای هیئت داوری که متشکل از 5 نفر عضو می باشند همه جوانب طرح را بررسی کرده و رای نهایی را صادر می کنند.

چنان چه طرح 3 رای کسب کند طرح به دست کارشناسان فنی مجموعه ارجاع داده می شود. طرح از لحاظ عملی، هزینه و درصد بازگشت سرمایه توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد. اگر نتایج بررسی در طی فرآیند حمایت از طرح، قابل قبول باشد شراکت بین ارائه دهنده طرح و مجموعه آرون سرمایه آغاز می گردد مجموعه نسبت به نوع پروژه درصد و هزینه ها را تعیین می کند.

آشنایی با اپلیکیشن آرون