مانیتورینگ قیمت ها

قیمت آخرین معامله کمترین قیمت روز بیشترین قیمت روز آخرین به روزرسانی
آبشده شنبه ای 1,762,000 1,759,000 1,760,000 ۱۹:۵۶:۰۲
آبشده ماهانه 1,762,000 1,759,000 1,760,000 ۱۹:۵۶:۰۲
سکه روزانه 3,989,000 3,989,000 3,989,000 ۱۹:۵۶:۰۲
انس 1454.40 1454.40 1454.40 ۱۹:۵۶:۰۲

تحلیل های روزانه

تاریخ : 24 آبان ماه 1398

این تحلیل ها شامل پیوت های روزانه، نمودار های معاملات گروه سکه، آبشده و انس می باشد.