مانیتورینگ قیمت ها

قیمت آخرین معاملهکمترین قیمت روزبیشترین قیمت روزآخرین به روزرسانی
آبشده شنبه ای1,762,0001,759,0001,760,000۱۹:۵۶:۰۲
آبشده ماهانه1,762,0001,759,0001,760,000۱۹:۵۶:۰۲
سکه روزانه3,989,0003,989,0003,989,000۱۹:۵۶:۰۲
انس 1454.40 1454.40 1454.40۱۹:۵۶:۰۲

تحلیل های روزانه

تاریخ : 24 آبان ماه 1398

این تحلیل ها شامل پیوت های روزانه، نمودار های معاملات گروه سکه، آبشده و انس می باشد.