۱۵ آبان, ۱۳۹۸

مدیریت سرمایه قسمت سوم – استاد چهاردلی

۱۶ آبان, ۱۳۹۸

مدیریت سرمایه قسمت دوم-استاد چهاردلی

۱۶ آبان, ۱۳۹۸

مدیریت سرمایه قسمت اول – استاد چهاردلی

۱۶ آبان, ۱۳۹۸

کندل برگشتی، خط روند و کانال – غلامی شیراز

۱۶ آبان, ۱۳۹۸

اسیلاتورهای MACD و آرون – محمد فارکس

۱۶ آبان, ۱۳۹۸

نحوه رسم خطوط روند و فیبوناچی ها – جناب باقرزاده

۱۶ آبان, ۱۳۹۸

آموزش فیبوناچی قسمت اول – استاد رشیدی

۱۶ آبان, ۱۳۹۸

آموزش فیبوناچی قسمت دوم – استاد رشیدی

۱۶ آبان, ۱۳۹۸

آموزش فیبوناچی قسمت سوم – استاد رشیدی

۱۶ آبان, ۱۳۹۸

مروری بر امواج الیوت قسمت اول – استاد رشیدی

۱۶ آبان, ۱۳۹۸

مروری بر امواج الیوت قسمت دوم – استاد رشیدی

۱۶ آبان, ۱۳۹۸

مروری بر امواج الیوت قسمت سوم – استاد رشیدی