۴ تیر, ۱۳۹۹

جذب ثروت با ۶ قانونی که در زندگی کمک‌تان می‌کند

جذب ثروت با ۶ قانونی که در زندگی کمک‌تان می‌کند «شما برای چیزهایی که ندارید کارهای بسیار زیادی انجام می‌دهید. هنگامی‌که روی نداشته‌هایتان تمرکز می‌کنید، تنها باعث می‌شود که بیشتر آن را نداشته باشید. این قانون جذب است: روی هر چیزی که تمرکز کنید، گسترش پیدا می‌کند. درنتیجه اگر می‌خواهید […]
۲۳ آبان, ۱۳۹۸

۵ باور ثروت ساز قدرتمند برای جذب ثروت و فراوانی

در این مقاله از 5 باور ثروت ساز قدرتمند برای جذب ثروت و فراونی حرف می زنیم، هر مسئله ای که برایتان اتفاق می افتد ناشی از باورهای شماست. دنیا و کائنات مانند آینه ای ، تصاویر و افکار و باورهای ذهنی شما را منعکس کرده و به شما نشان […]
awards
monitoring (2)
ارجمند